ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

                                                         Web-сервіс з охорони праці та безпеки

                                                                                                                  на підприємстві


Пошук в магазині поширений

       
2.6 Електробезпека


Правила улаштування та експлуатації електрустановок, перелік засобів захисту та вимоги до них, типові вимоги електробезпеки на робочих місцях, надання першої допомоги при ураженні електричним струмом та багато іншої інформації з електробезпеки.

 

УВАГА! У ЗВ'ЯЗКУ З НЕСТАБІЛЬНИМ КУРСОМ ГРИВНІ УТОЧНЮЙТЕ ЦІНИ У МЕНЕДЖЕРА

       Cортувати за цінами: за зростанням, за зменшенням; за найменуванням: А-Я, Я-А.
« Початок | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Кінець » Всього: 91

Правила безопасной эксплуатации электроустановок. НПАОП 40.1-1.01-97. С изменениями 2000г. (2.6.1 р) Ціна: 78,73 грн
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Правила безопасной эксплуатации электроустановок. НПАОП 40.1-1.01-97 (2.6.1 р)
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Мова: р. Кількість сторінок: 152

 

Правила безопасной эксплуатации электроустановок распространяются на работников, выполняющих работы в электроустановках Министерства энергетики Украины. Соблюдение требований настоящих Правил является обязательным при выполнении работ по монтажу, наладке, ремонту, реконструкции и эксплуатации электроустановок электрических станций, электрических и тепловых сетей, электрической части устройств ТАИ, СДТУ, районных котельных, энергоремонтных и других предприятий. Требования настоящих Правил должны учитываться при проектировании и обслуживании электроустановок.

 

характеристики  
Код: 2.6.1 р Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила безпечної експлуатації електроустановок.НПАОП 40.1-1.01-97. Зі змінами 2000р. (2.6.1 у) Ціна: 78,73 грн
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Правила безпечної експлуатації електроустановок.НПАОП 40.1-1.01-97 (2.6.1 у)
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Мова: у. Кількість сторінок: 160

 

Правила безпечної експлуатації електроустановок поширюються  на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України. Дотримання вимог цих Правил є обов’язковим у

разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств. Вимоги цих Правил слід

враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

характеристики  
Код: 2.6.1 у Хіт продажу! Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів. НПАОП 0.00-7.13-14 (2.6.222) Ціна: 54,09 грн
Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів
Мова: у. Кількість сторінок: 12
характеристики  
Код: 2.6.222 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
СОУ-Н ЕЕ 40.1-0100227-100:2014 Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ. (2.6.223) Ціна: 167,97 грн
СОУ-Н ЕЕ 40.1-0100227-100:2014 Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ. (2.6.223)

Мова: у. Кількість сторінок: 60

 

Ця інструкція визначає вимоги до застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ і є обов'язковою для використання всіма суб'єктами електроенергетики незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

характеристики  
Код: 2.6.223 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
"СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012 Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об""єктах України. НАПБ В.05.027-2011/111 (2.6.145)" Ціна: 95,02 грн
СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012
Мова: у. Кількість сторінок: 24
характеристики  
Код: 2.6.145 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
"СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009 Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об""єктах електроенергетики і в об""єднаній енергетичній системі України. 2009 р. (2.6.49)" Ціна: 70,76 грн
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009
Мова: у. Кількість сторінок: 52
характеристики  
Код: 2.6.49 Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила эксплуатации электрозащитных средств.НПАОП 40.1-1.07-01 (2.6.15 р) Ціна: 75,15 грн
Правила эксплуатации электрозащитных средств
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Мова: р. Кількість сторінок: 120

  

    Правила эксплуатации электрозащитных средств распространяются на электрозащитные средства, которые эксплуатируются в электроустановках. 

    В этих Правилах приведен перечень средств защиты, требования к ним, объемы и нормы испытаний, порядок применения, хранения их, а также нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад. Части конструкций электроустановок (стационарные ограждения, ножи заземления, екранные устройства, и тому подобное), которые выполняют защитные функции, в этих Правилах не рассматриваются.

    Требования этих правил необходимо выполнять во время проектирования и обслуживания электроустановок.

характеристики  
Код: 2.6.15 р Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.07-01 (2.6.15 у) Ціна: 75,15 грн
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.07-01 (2.6.15 у)
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Мова: у. Кількість сторінок: 120

 

    Правила експлуатації електрозахисних засобів поширюються на електрозахисні засоби, які експлуатуються в електроустановках.

    В цих Правилах наведено перелік засобів захисту, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання їх, а також норми комплектування засобами захисту електроустановок і виробничих бригад. Частини конструкцій електроустановок (стаціонарні огороджування, ножі заземлювання, екранувальні пристрої тощо), що виконують захисні функції, в цих Правилах не розглядаються.

    Вимоги цих правил необхідно виконувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

характеристики  
Код: 2.6.15 у Хіт продажу! Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. НПАОП 40.1-1.21-98 (2.6.2 р) Ціна: 89,86 грн
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ: Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.НПАОП 40.1-1.21-98

Мова: р. Кількість сторінок: 180

Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей

      Требования этих правил должны выполняться во время эксплуатации действующих электроустановок, электрических станций, электрической части ТАВ, ЗДТУ, районных котельных, которые обслуживаются потребителями, во время выполнения в них монтажных, наладочных, испытательных, ремонтных и строительных работ.

      В этих правилах изложены основные требования относительно обеспечения работников во время эксплуатации электроустановок. Мероприятия дополнительного повышения безопасности, которые предусматриваются непосредственно на месте проведения работ, не должны противоречить этим правилам или ослаблять их действие.

 

характеристики  
Код: 2.6.2 р Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.НПАОП 40.1-1.21-98 (2.6.2 у) Ціна: 89,86 грн
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98 (2.6.2 у)

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Мова: у. Кількість сторінок: 180

 

      Вимоги цих правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

      Вимоги правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.

      В правилах викладені основні вимоги щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок. Заходи додаткового підвищення безпеки, які передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, не повинні суперечити цим правилам або послаблювати їхню дію.

 

характеристики  
Код: 2.6.2 у Хіт продажу! Відгуків: 0, оцінка: 0,0 Додати для порівняння Статус: Є на складі [ x ]
 Кількість:   Загальна сума:  
« Початок | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Кінець » Всього: 91
       Cортувати за цінами: за зростанням, за зменшенням; за найменуванням: А-Я, Я-А.


             

Наша адреса: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, к. 518
Для листів: 61023, м.Харків, а/с 10325
Тел./факс: (057) 714-20-57, 714-09-08, 715-63-65, 715-66-75, 758-77-85

E-mail: fort_mail@fort.kharkiv.com

© Copyright 2007-2019 Видавництво ФОРТ. Всі права захищені.
Створення інтернет магазину - Melbis Shop. Дизайн сайту - Promodo™

 

ФОРТ на Twitter     ФОРТ на Facebook     ФОРТ на YouTube